Anslutning php
Nivå: 1 | 2 | 3 . Del: ---
Ordn Område Tryck
0--- ÖDESFRÅGAN
01 Grundlösning
1 - 2 REDSKAP
1--- POLITIK
11 Program
111 Analys
12 Aktörer
121 Regeringar
122 Företag
123 Folkrörelser
124 Medier
125 Forskare, experter
126 Individer
13 Politisk kraft
2--- EKONOMI
21 Plan
22 Styrning
23 Finansiering
3 - 5 LIVSRUM
3--- LEVNADSSÄTT
31 Välfärd
32 Konsumtion
4--- PRODUKTION
41 Resurser
411 Sol
412 Luft
413 Mark
414 Vatten
415 Biosfär
416 Kretslopp
42 Arbete
44 Näringar
441 Energi
442 Naturbruk
443 Industri
444 Bygg
445 Transport
446 Info-system
447 Handel
44a Vård, omsorg
44b Försvar
44e Egentillverkning
44f Kultur
44g Utbildning
44h Forskning
45 Produkter
5--- GEOSTRUKTUR