Anslutning php
Nivå: 1 | 2 | 3
Ordn Område Tryck
0ÖDESFRÅGAN
01Skador
1LEVNADSSÄTT
11Välfärd
12Konsumtion
2PRODUKTION
21Resurser
211Sol
212Luft
213Mark
214Vatten
215Biosfär
216Kretslopp
22Arbete
24Näringar
241Energi
242Naturbruk
244Industri
245Byggande
246Transport
247Handel
248Info-system
249Utbildning
24aVård, omsorg
24bForskning
24cKultur
24eFörsvar
24fReproduktion
24gEgentillverkning
25Produkter
3GEOSTRUKTUR
4EKONOMI
42Plan
421Utveckling
422Styrning
423Finansiering
424Balans
5POLITIK
51Analys
511Program
54Aktörer
541Individer
542Folkrörelser
543Partier
544Företag
545Regeringar
55Demokrati
551Demokratisystem
552Reformprocess