Anslutning php
Nivå: 1 | 2 | 3
Ordn Område Tryck
0ÖDESFRÅGAN
01Skador
1LEVNADSSÄTT
11Välfärd
12Konsumtion
2PRODUKTION
21Resurser
22Arbete
24Näringar
25Produkter
3GEOSTRUKTUR
4EKONOMI
42Plan
5POLITIK
51Analys
54Aktörer
55Demokrati