Anslutning php
Ordn Område
213 Mark För DETALJER:
Tryck på namn för Åtgärd
Mark är skog, fält (för odling och bete), berg (för mineraler och olja) och bebyggd mark.
Ordn Namn | Läge, Anm Åtgärder Mål, Resultat
.0  Mark allmänt 
Förändrad markanvändning (?)
.1  Skog 
Avskogning.
.2  Fält 
Odlingsmark. Betesmark.
Bevara odlingsmark med marginaler.
.3  Berg 
Minimera uttag.
Återanvänd.
(Urban mining.)
.4  Bebyggd mark