Anslutning php
Ordn Område
213 Mark För detaljer om Åtgärd: Tryck på namn
För Åtgärder + Kommentarer *
Mark är skog, fält (för odling och bete), berg (för mineraler och olja) och bebyggd mark.
Ordn Åtgärder Läge, Anm Mål, Resultat
.0  Mark allmänt 
Förändrad markanvändning (?)
.1  Skog 
Avskogning.
.2  Fält 
Bevara odlingsmark med marginaler.
Odlingsmark. Betesmark.
.3  Berg 
Minimera uttag.
Återanvänd. (Urban mining.)
Stopp för
- fossilt.
- radioaktivt.
.4  Bebyggd mark