Anslutning php
Ordn Område
4--- PRODUKTION   Åtgärder + Kommentarer   För detaljer om Åtgärd: Tryck på namn
I Produktionen bearbetas Resurser av Arbetskraft inom olika Näringar (branscher) för framställande av Produkter (varor och tjänster). God teknik ger hög produktivitet, men måste inte ge högre produktion.
Det är källor till nytta - välfärd. Men det är också källor till skada - utsläpp, avfall, arbetspress och annat. Källorna är geografiska eller branschvisa, men också särskilda, stora punktkällor.
Ordn Åtgärder Läge, Anm Mål, Resultat
.0  Produktion allmänt 
- Inget CO2-utsläpp snabbt. Massiv ccs om möjligt.
- Minska och effektivisera resursanvändningen radikalt.
- Förnybar energi, men mycket mindre.
- Cirkulär ekonomi med effektiv avfallshantering och reparation.
- Fossilfritt jordbruk, rädda skogen.
- Kollektivtrafik med tåg och bussar. Minimera flyg och personbilar. Minska transporterna.
Dagens överkonsumtion betyder främst, att den materiella produktionen överskrider planetens hållbarhetsgränser.

[Förhållande Resurser vs Näringar? Vad är vad?]

En produktion som inte förbrukar resurser för mer än 1 klot.