Anslutning php
Ordn inom Område Åtgärd Om
211 Luft  Extremväder  16
Ordn Läge, Problem ÅTGÄRD Mål, Resultat Ao
.4 Skyfall, översvämningar, jordskred, vämreböjor, torka, stormar m m. 264
Litt NOTER N
Mp k-plan 2018. Rubr 7. EXTREMT VÄDER OCH KLIMATANPASSNING 1583