Anslutning php
Ordn inom Område Åtgärd Om
211 Luft  Aersoler  16
Ordn Läge, Problem ÅTGÄRD Mål, Resultat Ao
.3 178
KOMMENTAR     2020.02.13 Not-nr inom hakar, som [xx] K
Aerosoler är mikroskopiska partiklar i atmosfären som påverkar klimatet och levande organismer. 22
Litt NOTER N
Kr18. 173 Förbjud sotande fackling för en mer hållbar industri. 916
Mp Eu-val 2019. Smutsig luft är en allvarlig hälsorisk. 1120
Pl-bound. nr 8. Aerosoler i atmosfären (mikroskopiska partiklar i atmosfären som påverkar klimatet och levande organismer). 1489