Anslutning php
Ordn inom Område 2020.04.05 Om
212 Luft För Åtgärder + Kommentarer * 16
Ordn Åtgärd 2021.02.10 Läge, Anm Mål, Resultat Ao
.3 Aersoler
Fasa ut förbränning för energi och värme.
Oren luft är ett stort hälsoproblem. Ren luft 178
Kommentar 2021.02.10 Not-nr inom hakar, som [xx] K

Från noter
Aerosoler är mikroskopiska partiklar i atmosfären som påverkar klimatet och levande organismer[1489]. Ren luft[697, 743, 1382]. Urbant[743].
Åtgärd: Sanktioner mot Eu-stater, som inte har ren luft i städer[1382]. Förbjud sotande fackling[916].
Läge: Smutsluft är hälsorisk[1120]. 400 000 dör för tidit i Europa pga oren luft[1382].

22
Litt Noter N
Easac. Es-index air quality, reducing air pollution. 697
Easac. Eures 32. Nature and Ecosystems (Thematic indicator).
- Safeguarding clean air (Urban exposure to particulate matter (PM10, PM25))
743
Kr18. 173 Förbjud sotande fackling för en mer hållbar industri. 916
Mp Eu-val 2019. Smutsig luft är en allvarlig hälsorisk. 1120
L Eu-val 2019. Ren luft måste vara en självklarhet. Varje år dör i Europa upp emot 400.000 människor i förtid till följd av luftföroreningar. Att EU:s luftkvalitetsnormer efterlevs i hela EU är avgörande för att minska dödsfall och för att se till att människor i våra städer har ren luft att andas. Kommissionen måste få större möjligheter att utfärda sanktioner mot de medlemsstater som inte lever upp till dagens luftkvalitetsnormer. 1382
Pl-bound. nr 8. Aerosoler i atmosfären (mikroskopiska partiklar i atmosfären som påverkar klimatet och levande organismer). 1489