Anslutning php
Ordn inom Område 2020.04.05 Om
214 Vatten För Åtgärder + Kommentarer * 15
Ordn Åtgärd 2020.04.05 Läge, Anm Mål, Resultat Ao
.3 Havsnivå
Smältande glaciärer och polarisar leder till höjning av havsnivån. Även varmare vatten höjer nivån. 180
Litt Noter N
Kr18. 217 - Tillsätt snarast en utredning för att bedöma sannolikheten för olika framtida havsnivåer.
- Tillsätt snarast en kommitté för att planera nödvändiga anpassningsåtgärder och utreda finansieringen.
- Vidta åtgärder för att anpassa områdena vid Göta Älvs mynning, Skanör-Falsterbo och Mälarens mynning till en högsta havsnivå år 2100 på + 2,5 m.
960