Anslutning php
Ordn inom Område Åtgärd Om
214 Vatten  Havsnivå  15
Ordn Läge, Problem ÅTGÄRD Mål, Resultat Ao
.3 Smältande glaciärer och polarisar leder till höjning av havsnivån. Även varmare vatten höjer nivån. 180
Litt NOTER N
Kr18. 217 - Tillsätt snarast en utredning för att bedöma sannolikheten för olika framtida havsnivåer.
- Tillsätt snarast en kommitté för att planera nödvändiga anpassningsåtgärder och utreda finansieringen.
- Vidta åtgärder för att anpassa områdena vid Göta Älvs mynning, Skanör-Falsterbo och Mälarens mynning till en högsta havsnivå år 2100 på + 2,5 m.
960