Anslutning php
Ordn inom Område 2020.04.05 Om
214 Vatten För Åtgärder + Kommentarer * 15
Ordn Åtgärd 2020.04.05 Läge, Anm Mål, Resultat Ao
.2 Färskvatten
Återskapa reserver.
Ökad brist. 177
Litt Noter N
DEtc. 190213 Även om världen klarar 1,5 gradersmålet kommer en tredjedel av glaciärerna i Himalaya att smälta – vilket väntas få katastrofala följder för de 240 miljoner människor som är direkt beroende av glaciärerna för mat- och vattenförsörjning. [rapport av International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD).] 1016
Pl-bound. nr 7. Färskvattenanvändning. 1488