Anslutning php
Ordn inom Område 2020.04.05 Om
214 Vatten För Åtgärder + Kommentarer * 15
Ordn Åtgärd 2020.04.05 Läge, Anm Mål, Resultat Ao
.4 Ismassor
Glaciärer och polarisar smälter. 142
Litt Noter N
Kr14. 186 Höjning av ambitionsnivån och målet för klimatförhandlingarna:
--- avsevärt höjd ambitionsnivå i det kommande globala klimatavtalet 2015 liksom i redan gjorda åtaganden om utsläppsminskningar fram till 2020 för att Arktis, Antarktis och Himalayas glaciärer ska kunna bevaras. Det kräver minskningar av utsläppen av växthusgaser och andra klimatpåverkande ämnen så att temperaturökningen hålls på en klart lägre nivå än 2 grader, helst högst 1.5 grader. I Sverige bör sotutsläppen från vedeldning minskas kraftigt under de kommande 10 åren.
629
DEtc. 2020.09.13 Notis "Isarna på både Arkits och Antarktis smälter i takt med FN:s klimatpanels mest extrema scenarie, enligt Nature Climate Change"*. 2138