Anslutning php
Ordn inom Område 2020.04.05 Om
214 Vatten För Åtgärder + Kommentarer * 15
Ordn Åtgärd 2020.04.05 Läge, Anm Mål, Resultat Ao
.1 Försurning
Försurning och övergödning.
Havsförsurning.
112
Litt Noter N
Mp Eu-val 2019. Haven försuras och värms upp i en takt som förändrar förutsättningarna för allt marint liv. Nästan alla korallrev, som är hem till miljoner djurarter, är redan förstörda eller allvarligt hotade. 352
Kd-program. Försurning och övergödning.[59] Internationella överenskommelser.[59] För att begränsa utsläpp.[59] 374
Kr14. 197 En död Östersjö är en kolkälla istället för en kolsänka. Sverige tillsammans med länderna runt Östersjön och EU ska satsa stort på att få ur så mycket näringsämnen som möjligt ur innanhavet genom att kraftfullt stödja odling och skörd av musslor, alger och annan eventuell biomassa för att göra Östersjön till en kolsänka. 577
C Eu-val 2019. Östersjön: Höga halter miljögifter. Fiskbestånd hotade. Övergödning. Anpassa fångstkvoter och fångstmetoder för hållbara fiskbestånd. 1430
C Eu-val 2019. Det viktigaste när det gäller EU:s jordbrukspolitik är hur resurserna används. För Centerpartiet är det självklart att en större andel av budgeten bör användas för att aktivt arbeta för den gröna omställningen i jordbruket. Det svenska lantbruket har kommit långt och svenska bönder gör stora insatser i miljöarbetet, men resten av EU måste öka takten i omställningen. 1450
Pl-bound. 4 Försurning och övergödning. Havsförsurning. 1483
C Eu-val 2019. Eu: Läckage av näringsämnen, som leder till övergödning i hav och vattendrag, måste förhindras. 2135