Anslutning php
Ordn inom Område Åtgärd Om
21 Resurser  Fosfor-kväve  13
Ordn Läge, Problem ÅTGÄRD Mål, Resultat Ao
.01 Biogeokemiska flöden (fosfor- och kvävecykler). 175
Litt NOTER N
Aesac. Eures 32. Nature and Ecosystems (Thematic indicator).
- Land and soils (Soil erosion. Gross nutrient balance in agricultural land - nitrogen, phosphorus).
744
S Eu-val 2019. Minska övergödningen i sjöar och hav med gemensamma EU-mål för att minska spridningen av kväve och fosfor. 1355
Pl-bound. nr 5. Biogeokemiska flöden (fosfor- och kvävecykler). 1485