Anslutning php
Ordn inom Område 2020.04.05 Om
21 Resurser För Åtgärder + Kommentarer * 3
Ordn Åtgärd 2020.04.05 Läge, Anm Mål, Resultat Ao
.1 Fosfor-kväve
Biogeokemiska flöden (fosfor- och kvävecykler). 175
Litt Noter N
Easac. Eures 32. Nature and Ecosystems (Thematic indicator).
- Land and soils (Soil erosion. Gross nutrient balance in agricultural land - nitrogen, phosphorus).
744
S Eu-val 2019. Minska övergödningen i sjöar och hav med gemensamma EU-mål för att minska spridningen av kväve och fosfor. 1355
Pl-bound. nr 5. Biogeokemiska flöden (fosfor- och kvävecykler). 1485