Klimatprogram
sajt för klimat och 1 klot
Meny
Ordet klimatprogram har diskuterats inför Klimatriksdag 2018. "undersöka möjligheterna till ett gemensamt förslag som lyfter fram de viktigaste åtgärderna, s k klimatprogram" stod det på Klimatriksdagens hemsida. Tyvärr tog Klimatriksdagens ledning senare avstånd från försök att göra detta. Inför Eu-valet 2019 formulerades dock en "akutplan", som är ett slags klimatprogram. Och hösten 2020 uppdateras denna akutplan.

Ett program är ett sätt att fånga helheten. Det behövs inom klimatrörelsen. Helheten inom ett visst område, som energi eller livsstil. Men framförallt en helhet för alla områden inom samhället med levnadssätt, produktion, ekonomi och politik - eller hur man vill definiera delarna. Jag vill uppmana klimatrörelsen - men också partier, fackföreningar och andra - att samlas till detta:


Denna sajt (... fungerar dessvärre inte så bra på mobil, ännu.)

Jag samlar här idéer som kan utgöra grund för klimatprogram. Jag uttrycker mej tydligt, när jag känner mej säker och mer tvekande annars. Jag vill genom noter stödja det jag lyfter fram. En del kommer att vara väldokumenterat, annat mindre. En kan tänka sig andra strukturer. Och när en fyller det med innehåll, så kommer en säkert att upptäcka, att en vill ändra på strukturen. Inget är slutgiltigt. Ändringar sker efter hand. När jag öppnade sajten 22 augusti 2019 hade jag 42 områden, 214 åtgärder, 44 kommentarer, drygt 1600 noter och knappt 50 i litteraturlistan. Antalet områden kommer nog inte att öka nämnvärt. Åtgärderna kommer att preciseras och utvecklas. För att göra ett bra program behövs utvecklande kommentarer och analyser. Litteraturlistan och ur den framgrävda noter måste växa. Den är (tillsammans med en bra logik och argumentation) själva grunden för trovärdigheten hos ett politiskt program, om det inte bara ska bli en önskelista.


Socialistiskt - blandekonomiskt

Mitt klimatprogram är socialistiskt. Det finns en enkel anledning till det. Den omställning som behövs är radikal, så det är inte möjligt att åstadkomma den inom ramen för den vilda kapitalism, som idag behärskar världen. Vi måste på kort tid minska utsläppen av CO2 med kanske 10 % per år. Vi måste bland rika människor och i rika länder minska resursförbrukningen mycket radikalt. Plus flera andra åtgärder för att kunna vara kvar inom de "planetära gränserna". Detta måste kombineras med kraftfulla åtgärder för global jämlikhet, för att de breda folklagren ska kunna vinnas för "klimat och 1 klot".

De kapitalistiska krafterna går helt emot detta. Liberalismen arbetar för tillväxt till varje pris och deras åtgärdsförslag är minimala. Stora delar av högern förnekar helt klimatkrisen.

Arbetarrörelsen och vänstern har svårt att erkänna problemen i sin fulla vidd och förklara det för medborgarna. Den nödvändiga materiella begränsningen. Den omöjliga tillväxten. Behovet av stark kontroll över de ekonomiska krafterna.

En stor och mycket demokratisk politisk rörelse måste utarbeta och driva igenom den plan, som omställningen kräver - för välfärd åt alla, återhållsam produktion och balanserad ekonomi.

Men vad är socialistiskt? Visst kan det vara revolution och "förstaliga hela skiten". Men det tror jag sällan är bra. Däremot: Tillräckligt starka åtgärder för att vända och kontrollera utvecklingen! Det måste bli blandekonomi med väldigt mycket samhälle och kollektivt styre. Så mycket, att de kapitalistiska krafterna fråntas sitt nuvarande styre i Sverige, Eu och världen. Men privata företag - stora och små - inom ramen för detta kommer att spela stor roll för produktiviteten.


Förkortningar

Mu = Medborgarutredningen *.
Kr14 = Klimatriksdag 2014 *.
Kr18 = Klimatriksdag 2018 *.
Pg = Planetära gränser *.
A30 = Agenda 2030 (och de globala målen) *.