Kalle Petré 2017.10.08 INFO: Programuppgifter för "Klimat och 1 klot"
Ordet klimatprogram har diskuterats inför Klimatriksdag 2018. "undersöka möjligheterna till ett gemensamma förslag som lyfter fram de viktigaste åtgärderna, s k klimatprogram" står det på Klimatriksdagens hemsida. Ett program är ett sätt att fånga helheten. Det behövs inom klimatrörelsen. Helheten inom ett visst område, som energi eller livsstil. Men framförallt en helhet för alla områden inom samhället med livsstil, produktion, ekonomi och politik - eller hur man vill definiera delarna. Jag vill uppmana klimatrörelsen att samlas till detta:

Detta dokument är inte ett klimatprogram. Det är ett försök att samla idéer som kan utgöra grund för klimatprogram. Formeln är "problem - åtgärder - mål" för varje område och för helheten. Jag uttrycker mej tydligt, när jag känner mej säker och mer tvekande annars. Jag vill genom noter stödja det jag lyfter fram. En del kommer att vara väldokumenterat, annat mindre. En kan tänka sig andra strukturer. Och när en fyller det med innehåll, så kommer enn säkert att upptäcka, att en vill ändra på strukturen.

Jag skriver detta tills vidare själv. Men jag skulle helst se, att "klimatrörelsen" gör detta som en kollektiv process. Det är kollektivt handlande, kollektiv kunskap och därmed kollektiv styrka, som kan rädda klimatet och klotet! Den närmaste tiden borde detta utvecklas inom ramen för Klimatriksdagen. Synpunkter * är välkomna på innehåll och form samt hur frågan kan utvecklas inom klimatrörelsen.

Förkortningar i noter:
Mu = Medborgarutredningen *.
Kr14 = Klimatriksdag 2014 *.
Kr18 = Klimatriksdag 2018 *.
Pg = Planetära gränser *.
A30 = Agenda 2030 (och de globala målen) *.