Anteckning
Ändringar i sajten
 Meny php
Meny
Här noterar jag de ändringar jag genomför.

2020

12 sep: Personliga omständigheter har gjort, så att jag inte kunnat ägna mej åt politik under våren och sommaren. Det gäller även arbetet med Klimatprogram.se. Nu hoppas jag kunna komma igen.
13 feb: Under åren har jag snickrat på ett program i annan form under rubriken "Program för global reform". Dess innehåll har jag nu lagt in i Klimatprogram.se. Mest i form av Kommentarer. Jag lyckades få in så gott som allt. Innehållen är likartade, men infallsvinklarna är olika. Återstår att redigera på lämpligt sätt.
3 feb: Jag har ändrat namn på två filer. Program hette tidigare Uppgifter. Program innehåller all programskrivning med underlag (dvs alla uppgifter av noter och kommentarer). Jämförelse hette tidigare Program. Där kan man jämföra mina texter med andras programskrivningar.
- Beskrivningen "påverkan" tog jag bort under hösten.
- Diverse smärre tekniska förändringar har gjorts.
- Arbetet i övrigt med programmet går långsamt.

2019

12 sep: I filen Program kan man nu jämföra mitt eget program med noter/utdrag jag skrivit från andra program eller dokument. Tryck på "Jämför noter".
27 aug: Ny framsida. En anteckning om struktur utgiven.
26 aug: I början kommer jag att göra tekniska lösningar, som jag inte noterar här.
22 aug: En första, ordentlig utgåva av sajten öppnas.
24 jan: Klimatprogram.se gör paus. Det tidigare får betraktas som utkast, som skiljer sej mycket i upplägg mot det som sedan öppnades. Sen dess mycket arbete.

2018

Ett långsamt arbete.

2017

8 okt: Arbetet med Klimatprogram.se börjar. Ett utkast till sajt öppnas.