Kalle Petré 2019.01.24 ANMÄRKNING Klimatprogram.se gör paus Inför Klimatriksdag 2018 fanns begreppet "klimatprogram" med. Jag tyckte det var en viktig frågeställning, men det visades inget bredare intresse. Jag skapade i oktober 2017 en egen sajt med adress "Klimatprogram.se". Jag gjorde under våren 2018 skisser med utgångspunkt från de motioner som lämnnats in. När klimatriksdagen närmade sej, så blev frågan bannlyst. Eftersom jag sedan dess inte mött något särskilt intresse, så bommar jag nu igen sajten för att eventuellt återkomma i nytt format.

/ Kalle, 0708 803 801, Kalle.Petre@gmail.com